stempel

Katholieke basisschool Anne Frankschool in Apeldoorn

Over de Anne Frank

De Anne Frank is een katholieke basisschool met ongeveer 200 leerlingen in de wijk De Parken in het centrum van Apeldoorn. De school heeft op het terrein twee schoolgebouwen: een gebouw voor de groepen 3 t/m 8 en er is een apart gebouw voor de kleuters, zodat onze jongste leerlingen in ruime speel-werklokalen in een kleinschalige omgeving alle gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te wennen aan de school.

Sinds schooljaar 2013-2014 zijn wij vanaf groep 1 gestart met het onderwijzen van Engels op de Anne Frankschool. Engels is nog steeds wereldtaal nummer 1. Jonge kinderen pikken een vreemde taal veel sneller op dan tieners of volwassenen. Door al in groep 1 spelenderwijs te starten met Engels bereiden wij uw kind goed voor op de toekomst.

Dit schooljaar zal het team van de Anne Frankschool zich nog verder ontwikkelen op het gebied van onderwijs aan meer begaafde leerlingen. Als vijfde school in Apeldoorn werken wij met de pittige plustorens.

De Anne Frankschool heeft een samenwerkingsverband met MAM's. In een prachtige eigen ruimte (in het kleutergebouw) kunnen kinderen zowel voor als na schooltijd opgevangen worden door professionele begeleidsters.

Op de Anne Frank verzorgen we goed, uitdagend en effectief onderwijs met aandacht voor samenwerkend (coöperatief) leren. Er is veel aandacht voor verschillen tussen kinderen.

Het leesonderwijs neemt een prominente plaats in binnen het onderwijs op de Anne Frankschool. Leeskilometers maken en daar vooral veel plezier in hebben, verhoogt het leesniveau. Alle groepen zijn op onze school op hetzelfde moment bezig met lezen. Dit noemen wij horizontaal lezen. Voorbeelden van de verschillende vormen van lezen zijn: mandjeslezen, tutorlezen, maatjeslezen, theaterlezen, duolezen……en nog veel, veel meer.

sticker WPTO

Expressiviteit is het vermogen om uiting te geven aan gevoelens en gedachten. Als enige school in Apeldoorn hebben wij "Het Kunstkabinet" en "Minitheater-Blikopener". Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen met "Het kunstkabinet" en "Minitheater" binnen de muren van onze school les in beeldende kunst, ergoed, media-educatie, drama, dans en muziek. Daarnaast doen wij elk jaar mee aan het Markant Kunstmenu. Bekijk hier een filmpje over het Kunstkabinet:

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school gaan en besteden daarom veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In alle klassen krijgen leerlingen te maken met de Kanjertraining. Ze leren daar zichzelf te zijn, dat iedereen van waarde is en respect te hebben voor elkaar.

schoolgebouw 2013